Chất lượng là tất cả chúng tôi quan tâm.

  • Tiếng Việt
  • American
Loading...

Tầm Nhìn

Sứ Mệnh 

Khẳng định vai trò là nhà sản xuất và cung ứng các sản phẩm thời trang công nghệ kỹ thuật cao, trở thành đối tác chiến lược trong thị trường dệt may toàn cầu. 

Sản Phẩm: Chúng tôi luôn tích cực làm việc mỗi ngày để tạo ra những sản phẩm tinh tế với chất lượng cao đáp ứng đúng và thậm chí là hơn sự mong đợi của khách hàng trên thế giới. Không ngừng nâng cao quy trình quản lý sản xuất sản phẩm chất lượng cao nhằm góp phần gia tăng giá trị sống đến khách hàng và xã hội.

Con Người: Tạo ra cơ hội việc làm bình đẳng để mọi cán bộ, công nhân viên phát huy tối đa năng lực cá nhân. Xứng đáng là nơi để mọi người tin tưởng gắn bó và phát triển sự nghiệp.

Xã Hội: Luôn chọn lựa những giải pháp thân thiện với môi trường trong hoạt động sản xuất. Tích cực hướng đến các hoạt động có ích cho cộng đồng và xã hội.