Chất lượng là tất cả chúng tôi quan tâm.

  • Tiếng Việt
  • American
Loading...

Phương Thức Sản Xuất Tinh Gọn - Lean

647
03/03/2020 10:37:52

LEAN hay còn gọi là sản xuất tinh gọn là một hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm loại bỏ lãng phí và bất hợp lý trong quá trình sản xuất

Khởi Công Nhà Máy May Xuất Khẩu Hoàng Tâm

1025
07/08/2019 01:52:02

Cà Mau khởi công xây dựng nhà máy may xuất khẩu đầu tiên đạt chuẩn quốc tế

Ngày 19/05/2017, tại Khu Đô thị Thương mại và Du lịch Hoàng Tâm thuộc xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Công ty TNHH May Xuất Khẩu Hoàng Tâm động thổ khởi công xây nhà máy May xuất khẩu Hoàng Tâm, được xây dựng trên diện tích 16.120 m2. Đây cũng là nhà máy may xuất khẩu đầu tiên của tỉnh Cà Mau.

Danh mục tin tức